2006/05/14

Pistolet VIS wz.35


Dzięki uprzejmości Wojtka Kowalskiego "Wojtek001", prezentuję instrukcję o broni i instrukcję strzelecką pistoletu VIS wz.35 (D.5/1937 VIII).


* Instrukcje (2,15 MB)


* Tablica poglądowa (119 KB)

2006/05/13

JelšavaWśród zakupionych swego czasu zdjęć z Czechosłowakich koszar znalazłem urokliwą fotografię małego miasteczka. Mimo małego formatu widać na nim reklamę sklepiku z butami "Bata" i inne ciekawe detale.

Poszukiwania w internecie zakończyły się spektakularnym sukcesem. Na stronie http://www.ehistory.sk odnalazłem współczesne zdjęcie wykonane z niemal identycznej perspektywy. Zdjęcie przedstawia słowackie miasto Jelšava. Doskonale widać różnice w zabudowie. Niezmiennie natomiast trwa widoczny w tle kościół ewangelicki. Wybudowano go w latach 1784-1785. Jednak, wieża została dobudowana dopiero w 1834 roku.

Przy okazji polecam odwiedzenie serwisu, z którego pochodzi dolne zdjęcie.

Korpusówka oficerów naukowo-oświatowych


W dzienniku rozkazów M.S.Wojsk. nr 3 z 25 stycznia 1921 roku ukazał się rozkaz uzupełniający do "Przepisów ubioru polowego Wojsk Polskich z 1919 r.". Przedstawiona w nim patka miała wyróżniać oficerów naukowo-oświatowych. Podkładka była zaprojektowana w kolorze karmazynowym. Na niej umieszczona była korpusówka, w postaci promienistego słońca z poziomo nałożonym mieczem. Rozkaz uzupełniony był wzorem, który widać powyżej.

Dostępny materiał ikonograficzny wskazuje, że korpusówki wykonywane były z nici bajorkowanej.

Frencz oficerski


Poniżej znajdują się wykroje kurtki mundurowej oficera i wskazówki jak należy ją szyć. W celu prawidłowego odczytania instrukcji należy najpierw zapoznać się z ogólnymi zasadami brania miary, zawartymi w pliku:


* Szkoła kroju - wstęp i branie miary (205 KB)


Następnie można już szyć mundur na podstawie pliku


* Szkoła kroju - frencz oficerski (246 KB)


W niedługim czasie planuję umieścić nowe wykroje innych mundurów z okresu II RP.

2006/05/11

Pierwszy toto-lotek


Tak oto reklamowało się pierwszy polski toto-lotek w kwietniu 1918 roku. Biorąc pod uwagę, że cena książki wynosiła między 20 a 80 Marek Polskich, wysokość wygranej była oszałamiająca.

Podanie do Piłsudskiego

Poniżej prezentuję treść ciekawego listu, wysłanego przez młodzieńca do NW Józefa Piłsudskiego w 1920 roku. Był on wysłany w związku z rozkazem, który nakazywał zwolnić z wojska wszystkie osoby niepełnoletnie, które nie uczą się w szkołach wojskowych. Dokument nie trafił jednak do adresata, ale do stosownego departamentu M.S.Wojsk. Decyzja była niestety odmowna. List jest ciekawym świadectwem swoich smutnych czasów. Łatwo bowiem domyślić się okoliczności w jakich znalazł się jego autor. W 1920 roku listów, pisanych przez sieroty które znalazły schronienie przy wojsku, do Naczelnego Wodza było znacznie więcej. Treść dokumentu przytaczam w pisowni oryginalnej.

=======
Do
Naczelnego Wodza Rzeczypospolitej Polskiej
Józefa Piłsudskiego

Prośba

Niżej podpisany uprasza Cię naczelny wodzu o łaskę, którą Ty jedynie tylko możesz mi uczynić, bo niemam ojca ani matki prócz Ciebie kochany wodzu, niemam absolutnie nikogo żebym mógł się zwrócić z jakoś prośbą, a mianowicie; upraszam o wydanie rozkazu, o przyjęcie mnie do szkoły kadetów, lub do szkoły oficerskiej.

Kształciłem się w rosyjskim gimnazjum i byłem już w siudmek klasie, którą dokończyłem, gimnazjum całe skończyć nie było możności z powodu powrotu mego do kraju.

Mama najgorętsze chęci kształcić się, no niestety nie mam na to żadnych funduszów, żebym mógł wspólnie z innemi pracować dla dobra Ojczyzny, oto bardzo proszę Kochany Ojcze, o uwzględnienie mej prośby.

Marjan-Bolesław Kubis

Szkoła dla starszych zawodowych podoficerów piechoty DOGen. Kraków

Szkoła ta została utworzona przy baonie zapasowym 20 Pułku Piechoty w Krakowie. W ramach szkoły odbyły się trzy kursy trwające po osiem tygodni każdy. Daty rozpoczęcia kolejnych kursów to odpowiedni pierwszy lipca, września i listopada 1919. Szkoła zakończyła działalność 31 grudnia 1919 roku. Uczniowie szkoły pochodzili z pułków piechoty podległych DOGen. Kraków. Pułki te miały obowiązek delegować na poszczególne kursy po jednym podoficerze z każej kompanii, nie wyłączając w tym kompanii zapasowych. Wśród kandydatów preferowano absolwentów pułkowych szkół podoficerskich. Zasaniem szkoły było przygotowywanie podoficera do roli dowódcy plutonu, sierżanta sztabowego, podoficera broni i instruktora dla rekruta. Szerokiemu zakresowi zadań odpowiadał bogaty program na który składały się takie przedmioty jak musztra formalna, wyszkolenie bojowe, wykształcenie w służbie polowej, wykształcenie strzeleckie, przepisy i normy służby wewnętrznej, terenoznawstwo, polowa służba saperska, organizacja i dzieje wojska polskiego, gimnastyka, szermierka bagnetem, służba taborowa, czy nauka o higienie. Wysoką rangę szkoły potwierdzono nadając dowódcy szkoły prawa dowódcy pułku. Był nim ppłk Maryana Burzmiński, wcześniejszy zastępca dowódcy rezerwy oficerów w Krakowie.