2006/01/16

Szkoła Strzelecka Karabinów Maszynowych


Prawidłowa nazwa "Szkoły Strzeleckiej Karabinów Maszynowych" faktycznie brzmi Centralna Szkoła Karabinów Maszynowych i Broni Specjalnych. (dalej CSKMiBS)

CSKMiBS wywodzi się z jednego z dwóch głównych ośrodków szkolenia podoficerów, jakie funkcjonowały u zarania polskiego szkolnictwa wojskowego w niepodległej polsce. W 1919 roku utworzono Baon Szkolny Karabinów Maszynowych (dalej BSKM), który był jednym z czterech baonów Obozu Szkół Podoficerskich (dalej Ob.SP) w Dęblinie-Zajezierzu. Baon ten stał się zalążkiem CSKMiBS. Jeszcze pod konie 1919 roku Ob.SP przeniesiony zostaje, do opuszczonych przez Szkołę Podchorążych w 1918 roku, koszar w Ostrowii Mazowieckiej. Tutaj BSKM oddzielony zostaje od Ob.SP i utworzona zostaje CSKMiBS. Zadania jej powielają się z wcześniejszymi zadaniami BSKM. Szkoli kady instruktorskie karabinów maszynowych.

Niewątpliwie szkoła miała charakter doszkalający, dający specializację. W okresie funkcjonowania szkoły jako Baon Ob.SP odbyły się cztery kursy oficerskie, które ukończyło 108 oficerów; oraz trzy kursy podoficerskie, które ukończyło 527 podoficerów. Kury te trwały po kilka tygodni. Następny rozdział w historii szkoły pod nazwą CSKMiBS przyniósł już usystematyzowany pięciomiesięczny program wyszkolenia instruktorów karabinów maszynowych wedle którego wyszkolono 730 oficerów i 3878 podoficerów. W tym okresie była to już jednak szkoła typowo podoficerska.

1 listopada 1922 przeniesioną w międzyczasie do Chełmna CSKMiBS połączono z Główną Szkołą Strzelniczą Armii i utworzono Centralną Szkołę Strzelniczą w Toruniu. Pomimo to CSKMiBS faktycznie aż do końca listopada 1922 prowadził nie zakończone jeszcze kursy.

Odznakę CSKMiBS należy łączyć z początkowym okresem jej istnienia, jeszcze jako BSKM.