2006/04/12

Obsada personalna Departamentu Sprawiedliwości M.S.Wojsk. II RP

Poniżej prezentuję obsadę personalną Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych. Lista posegregowana jest według kolejności stanowisk, a następnie według daty pełnienia funkcji. Niestety lista nie jest na chwilę obecną kompletna. Wynika to z braku źródeł. Jednak w miarę możliwości będę ją systematycznie uzupełniał. Drugim problemem jest nieścisłość źródeł. Rozbieżności sięgają niekiedy i dwóch lat, dlatego będę podawał przy nazwiskach wszystkie daty, jakie pojawiły się w źródłach.

Szefowie Departamenu

- gen Aleksander Pik (1.I.1919 - VI.1924)

- gen Kamil Seyfried (VI.1924 - 30.IV.1925)

- gen Edward Gruber (25.I.1925 - V.1926)

- gen Józef Daniec (27.V.1926 - XII.1931)

- gen Teofil Karol Maresch (1.I.1932 - IX.1939)

Rozbieżność w datach przy zmianie gen Seyfrieda na gen Grubera, wynika z oparcia się na dwóch źródłach.

Zastępcy Szefów Departamentu

- Jan Grzegorz Rzymowski (XII.1918 - 1923)

- mjr/gen Emil Franciszek Mecnarowski (IX.1923 - 1930)

- płk Mikołaj Kostecki (26.III.1931 - 20.III.1932)

- ppłk Teofil Karol Maresch (V.1932 - XII.1932)

- płk Marjan Buszyński (1933 - )

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Gen. Kamil Seyfried szefował Dep. IX MSwojsk. od lipca 1924 do stycznia 1925, po czym powrócił na swe poprzednie stanowisko sędziego Najwyższego Sądu Wojskowego (był nim do emerytury).
Na jego miejsce szefem Dep. IX został w styczniu 1925 faktycznie gen. Edward Gruber, który odszedł zeń po zamachu majowym (później do przeniesienia w stan spoczynku 31 V 1927 był sędzią NSWojsk.).
Płk dr Marian Buszyński z-cą szefa Dep. Sprawiedliwości był dość krótko, bo już 30 IX 1934 został przeniesiony w stan spoczynku.
Ostatnim z-cą szefa Dep. Sprawiedliwości był płk Kazimierz Słowikowski (od 1 X 1935).
Pzdr.
RRiKS