2006/04/12

Gen. bryg. Józef Daniec

Józef Daniec - Generał brygady Wojska Polskiego w korpusie sądowym. Urodził się 1 maja 1880 w Bochni. Edukację odbierał w gimnazjum w Bochni i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył w 1910 roku. W latach 1912-1914 był członkiem Związku Strzeleckiego w Rzeszowie, w ramach którego ukończył kurs oficerski. Wraz z utworzeniem się Legionów, wstąpił w ich szeregi.

+ Służba w wojsku

* VIII.1914 - 1916 - służba w Legionach Polskich: 2 Pułku Piechoty, artyleria II Brygady, szef sądu Komendy Legionów.

* 1916 - 1919 - w związku z kryzysem przysięgowym przechodzi do pracy cywilnej

* 24.I.1919 - 22.VIII.1924 - Szef Sądu Wojskowego Okręgu Generalnego Warszawa

* 22.VIII.1924 - 27.V.1926 - sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego

* 27.V.1926 - XII.1931 - Szef Departamentu Wojskowo-Prawnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Naczelny Prokurator Wojskowy.

* 1928 - inicjator powołania Wojskowego Przeglądu Prawniczego

* 31.III.1933 - przejście w stan spoczynku

W 1939 przedostał się na Węgry, gdzie był internowany. Po wojnie osiedlił się we Francji, gdzie zmarł 21.I.1958 i został pochowany na cmentarzu w Le Luc en Provence.

+ Awanse

* 1914 - podporucznik audytor

* 1916 - kapitan audytor

* 1919 - major korpusu sądowego

* 1919 - major korpusu sądowego

* 1.VII.1923 - generał brygady

+ Ordery i odznaczenia

* Order Odrodzenia Polski 3 klasy

* Order Odrodzenia Polski 4 klasy

* Krzyż Niepodległości

* Krzyż Walecznych - trzykrotnie

* złoty Krzyż Zasługi

Brak komentarzy: