2006/08/16

Strzelba Browning Cynergy

W sierpniowym numerze magazynu "Strzał" ukazało się moje tłumaczenie artykułu Martina Helebranta.

---
Martin Helebrant; Strzelba Browning Cynergy; Strzał - magazyn o broni nr 8; sierpień 2006

2006/08/14

Kadra Korpusu Kadetów Księstwa Warszawskiego w Kaliszu


Kadra Korpusu Kadetów Księstwa Warszawskiego w Kaliszu według rocznika oficerskiego z 1825 i 1830 roku.Komendanci:


Płk Ignacy Mycielski – 1825


Gen. Bryg. Ignacy Mycielski – 1830Dyrektorzy Nauk:


Ppłk. Franciszek Koss – 1825


Płk. Franciszek Koss – 1830Kapitanowie:


kpt. Felix Przedpełski – 1825


kpt. Józef Koszucki – 1825


kpt. Grzegorz Pluciński – 1825


kpt. Józef Paprocki – 1825


kpt. Józef Paszkowski – 1825


kpt. Władysław Zdanowski – 1825 (Profesor Fortyfikacji)kpt. Felix Przedpełski – 1830


kpt. Józef Koszucki – 1830


kpt. Grzegorz Pluciński – 1830


kpt. Józef Paprocki – 1830


kpt. Józef Paszkowski – 1830


kpt. Łukasz Szczepkowski – 1830 (Profesor Artylerii)


kpt. Władysław Zdanowski – 1830 (Profesor Fortyfikacji)Porucznicy:


por. Jan Krotochwil – 1825 (adjutant)


por. Onufry Misiewicz – 1825


por. Józef Pełzucki – 1825


por. Łukasz Szczepkowski – 1825 (Profesor Artylerii)por. Onufry Misiewicz – 1830


por. Józef Pełzucki – 1830


por. Jan Kwiatkowski – 1830


por. Karol Strzelecki – 1830


por. Wawrzyniec Kulesza – 1830Podporucznicy:


ppor. Alexander Orowski – 1825


ppor. Jan Kwiatkowski – 1825ppor. Antoni Kosiński – 1830


ppor. Xawery Wiszniewski – 1830Kapelani:


Paweł Świątkowski – 1825


ppor. Paweł Świątkowski – 1830Lekarze Dywizyjni:


Jan Wodnicki – 1825


ppor. Jan Wodnicki – 1830Lekarze Batalionowi:


Adolf Sturm - 1825Profesorowie:


Józef Frankowski – 1825 (Profesor Matematyki, Fizyki, Chemii)


Stefan Wierniewicz – 1825 (Profesor Matematyki)


Jan Fritsche – 1825 (Profesor Historii i Geografii)


Jan Zalewski – 1825 (Profesor Języka Polskiego)


Andrzej Pigulewski – 1825 (Profesor Języka Rosyjskiego)


Ludwik Gravin – 1825 (Profesor Języka Francuskiego)


Józef Dejean – 1825 (Profesor Języka Francuskiego)


Henryk Bernardowicz – 1825 (Profesor Języka Niemieckiego)


Antoni Jasiński – 1825 (Nauczyciel Rysunków)


Jan Toporski – 1825 (Nauczyciel Kaligrafii)


Ludwik Fatoo – 1825 (Nauczyciel Fechtunku)


Paweł Świątkowski – 1825 (Nauczyciel Religi)Józef Frankowski – 1830 (Profesor Matematyki, Fizyki, Chemii)


Stefan Wierniewicz – 1830 (Profesor Matematyki)


Demetry Kaliszewski – 1830 (Profesor Historii i Geografii)


Jan Zalewski – 1830 (Profesor Języka Polskiego)


Andrzej Pigulewski – 1830 (Profesor Języka Rosyjskiego)


Ludwik Gravin – 1830 (Profesor Języka Francuskiego)


Józef Dejean – 1830 (Profesor Języka Francuskiego)


Henryk Bernardowicz – 1830 (Profesor Języka Niemieckiego)


Antoni Jasiński – 1830 (Nauczyciel Rysunków)


Jan Toporski – 1830 (Nauczyciel Kaligrafii)


Ludwik Fatoo – 1830 (Nauczyciel Fechtunku)


Paweł Świątkowski – 1830 (Nauczyciel Religi)

Centrum Wyższych Studiów Wojskowych


W latach 1923-1933 funkcjonowało w Warszawie Centrum Wyższych Studiów Wojskowych. W tym czasie przygotowało przeszło stu polskich oficerów do pełnienia roli dowódców wielkich jednostek. Pomimo iż rangą i prestiżem szkoła ta wyprzedzała słynną Wyższą Szkołę Wojenną, jej dzieje są obecnie niemal nieznane.Powyższa praca prezentuje historię siedmiu Kursów Wyższych Dowódców zorganizowanych przez Centrum. Ostatni rozdział zawiera bogate materiały na temat znaku absolwentów, który dotychczas w wielu aspektach stanowił zagadkę falerystyczną.Pracę można kupić w cenie 20 zł. na allegro, na stronie wydawcy, lub kontaktując się bezpośrednio ze mną.---
Centrum Wyższych Studiów Wojskowych, Gdynia 2006 (ISBN 83-918106-6-6)

2006/08/05

Oficerska Szkoła Artylerii nr 1

Szkoła ta została utworzona 5 lipca 1944 w Chełmnie Lubelskim rozkazem dowódcy pierwszej Armii Polskiej w ZSRR nr. 00130 z 5.7.1944 roku. Przed rozpoczęciem działalności musiał nastąpić szereg zdarzeń organizacyjnych. Początkowo rolę szkoły pełniła samodzielna polska bateria przy 3 Leningradzkiej Szkole Artylerii. (Szkoła ta mieściła się w Kostromie, a jej dowódcą był lejtnant Uspieński) W kwietniu tego samego roku przeniesiono ją do Riazania, gdzie weszła w skład Centralnej Szkoły Podchorążych jaden z dywizjonów. Jego dowódcą był mjr. Charłamow; z-cą do spraw polityczno wychowawczych kpt. Czubryka. W lipcu wyłączono ze składu szkoły dywizjon i przeniesiono do Nowogrodu Wołyńskiego. Decyzja uległa jednak zmianie i jako ostateczną lokalizację szkoły ustalono Chełmno Lubelskie. Utworzoną tam Oficerską Szkołą Artylerii dowodził pułkownik Artur Hulej. Zastępcą do spraw liniowych był podpułkownik Laszko, a dyrektorem nauk pułkownik Ickowicz zastąpiony z czasem przez podpułkownika Łoźińskiego. 6.5.1945 ze względu na utworzenie się OSA nr 2 stanowisko dowódcy szkoły objął generał brygady Nałęcz-Głębicki, a następnie generał brygady Włodzimierz Kierp. Ustalony na 572 wojskowych, 1500 podchorążych i 56 cywilów stan osobowy szkoły został uzupełniony w sierpniu 1944. Schemat organizacyjny szkoły przedstawiał się w następujący sposób.

* Dowództwo OSA nr 1 1 dywizjon

o 1 bateria artylerii lekkiej

o 2 bateria artylerii lekkiej

o 3 bateria artylerii lekkiej

* 2 dywizjon

o 1 bateria artylerii lekkiej

o 2 bateria artylerii lekkiej

o 3 bateria artylerii lekkiej

* 3 dywizjon

o 1 bateria artylerii ciężkiej

o 2 bateria artylerii ciężkiej

o 3 bateria artylerii ciężkiej

* 4 dywizjon

o 1 bateria moździerzy

o 2 bateria moździerzy

o 3 bateria moździerzy

o 4 bateria moździerzy

o 5 bateria moździerzy

o 6 bateria moździerzy

o 7 bateria moździerzy

o 8 bateria moździerzy

o 9 bateria dział przeciwpancernych

o 10 bateria artylerii przeciwlotniczej

* pododdział pomocniczy

* pododdział obsługi