2006/03/16

Lotnicza Szkoła Strzelania i Bombardowania

Szkoła została utworzona 8 marca 1928 roku. Została ulokowana na miejscu rozwiązanej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Grudziądzu. Komendantem został mianowany major Wereszczyński. Szkolenie rozpoczęto dopiero 15 lipca 1928. Początkowo zajmowano się wyszkoleniem strzelców płatowcowych. Następnie jednak program nauczania rozszerzono do trzech kursów:

Kurs wyższego pilotażu – Kurs ten działał w szkole od 1933 roku. Był on przeznaczony dla żołnierzy od stopnia szeregowego, po oficerów. Głównymi umiejętnościami jakie zdobywał kursant, było pogłębienie zdolności pilotażu, pilotaż bez widoczności, oraz strzelanie lotnicze. Ukończenie tego kursu było niezbędne dla ochotników cywilnych lub szeregowych, kandydatów na podoficerów lotnictwa.

Kurs pilotażu podstawowego – Wprowadzony z początkiem 1933 roku. Był to kurs skierowany wyłącznie do kandydatów na podoficerów lotnictwa.

Kurs Strzelania i Bombardowania – Działający już od 1928 roku. Był to kurs organizowany niesystematycznie, w razie potrzeb personalnych. Przyjmowano na niego podoficerów strzelców samolotowych. Przedmiot kursu ściśle określa jego nazwa

Kurs pilotażu myśliwskiego – Dawał przeszkolenie pilotom myśliwskim. Głównie w dziedzinie latania akrobatycznego i strzelania. W 1939 został przeniesiony do CWL nr 1 w Dęblinie jako Wyższa Szkoła Pilotażu Myśliwskiego.

Brak komentarzy: