2006/03/16

Szkoła piechoty w twierdzy Kudak

Pierwsza polska szkoła wojskowa, której istnienie zostało formalnie potwierdzone w dokumentach, a która zarazem nazwana została w nich "szkołą", mieściła się w twierdzy Kudak na rzeką Dniepr. Jej pełna nazwa brzmiała "szkoła infanterjej". Została utworzona w 1639 roku, przez hetmana polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. Szkoła nie posiadała wyznaczonego dowódcę, dlatego jako dowódcę szkoły należy wskazać płk. Krzysztofa Grodzickiego, który był gubernatorem twierdzy. Celem, jaki przyświecał Koniecpolskiemu, było szkolenie pozostawionego w twierdzy na okres zimowy pułku piechoty. Szkoła dostarczać miała nowego elementu oficerskiego, pochodzenia polskiego. Ponadto oficerowie pułku szkolić mieli nowoprzybyłych żołnierzy. Omawianą szkołę faktycznie można by określić jako realizację szkolenia oficerskiego w ramach pułku. Uprawomocnienie jej pisemnym rozkazem świadczy jedynie o znaczeniu, jakie dostrzegano w siłach piechoty, podczas ostatnich wojen toczonych przez armię koronną. Przez co szczególnie zależało Stanisławowi Koniecpolskiemu na dopilnowaniu wyszkolenia w piechocie. Ponad to chciano zapewnić piechocie kadrę oficerską narodowości Polskiej, co było istotne ze względu na duże wewnętrzne problemy narodowościowe Rzeczpospolitej. Nie jest znany okres zakończenia działalności szkoły. Należy jednak domniemywać, że miała ona charakter tymczasowy.

Brak komentarzy: