2006/03/27

Bagnety w Marynarce Wojennej - 1929 rok

Poniżej przytaczam ciekawy rozkaz z Dziennika Zarządzeń Kierownictwa MW. Zdaje się, że w ten sposób łatwiej będzie zidentyfikować jakie bagnety były na stanie Marynarki Wojennej w 1929 roku.

Dziennik Zarządzeń Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 6 z 20 czerwca 1929 pkt.10

L.9456/Art. R.521 Bagnety – księgowanie. Ustalanie skrótów nazw bagnetów

- [...] Podaję następujące ustalone skróty nazw bagnetów do których należy ściśle się stosować we wszystkich wypadkach ich użycia:

1)Bagnet pochodzenia niemieckiego mający zastosowanie do kb.nm.wz.88 – bg.nm.wz.88

2)Bagnet pochodzenia niemieckiego mający zastoswoanie do KB/K/ nm.wz.98 – bg.nm.wz.98

3)Bagnet pochodzenia krajowego f."Perknun" do fabr.Nr.34275 mający zastosowanie do KB/K/ Wz.98 P.F.K. – bg.wz.24 (niezamienny)

4)Bagnet pochodzenia krajowego f."Perknun" od fabr.Nr.34275 mający zastosowanie do KB/K/ Wz.98 P.F.K. – bg.wz.24 (zamienny)

5)Bagnet pochodzenia krajowego f."Perknun" z pierścieniem jelca od fabr.Nr.378111, mający zastosowanie do KB/K/ Wz.98 P.F.K. – bg.wz.28

6)Bagnet pochodzenia krajowego wyrobu Zbrojowni Nr.4 mający zastosowanie do kbk.wz.91/98/25 bg.wz.22

7)Bagnet pochodzenia francuskiego z jelcem i bez jelca, mający zastosowanie do kb.frs.wz.86/98 do kb.frs.wz.07/15 i do kb.frs.wz.07/15-16 – bg.frs.wz.86/93

8)Bagnet pochodzenia francuskiego mający zastosowanie do kb.francuskich – bg.frs.wz.92

9)Bagnet pochodzenia francuskiego mający zastosowanie do kb.frs.wz.74 /Grass/ - bg.frs.wz.74

W związu z powyższym polecam oznaczyć bagnety na główce rękojeści ... jak następuje a) dla bg.wz.24, wz.27, wz.28, wz.22 oraz bg.nm poniżej guzika zatrzasku b) dla bg.frs na trzonie rękojeści powyższemi skrótami wybitemei numeratorem

Pochwy do bagnetów, niezależnie od tego czy są oryginalne czy dostosowane do danego typu bagnetu z innego wzoru należy wprowadzić na ewidencję wg. Wyżej ustalonych skrutów.

Brak komentarzy: