2006/05/11

Szkoła dla starszych zawodowych podoficerów piechoty DOGen. Kraków

Szkoła ta została utworzona przy baonie zapasowym 20 Pułku Piechoty w Krakowie. W ramach szkoły odbyły się trzy kursy trwające po osiem tygodni każdy. Daty rozpoczęcia kolejnych kursów to odpowiedni pierwszy lipca, września i listopada 1919. Szkoła zakończyła działalność 31 grudnia 1919 roku. Uczniowie szkoły pochodzili z pułków piechoty podległych DOGen. Kraków. Pułki te miały obowiązek delegować na poszczególne kursy po jednym podoficerze z każej kompanii, nie wyłączając w tym kompanii zapasowych. Wśród kandydatów preferowano absolwentów pułkowych szkół podoficerskich. Zasaniem szkoły było przygotowywanie podoficera do roli dowódcy plutonu, sierżanta sztabowego, podoficera broni i instruktora dla rekruta. Szerokiemu zakresowi zadań odpowiadał bogaty program na który składały się takie przedmioty jak musztra formalna, wyszkolenie bojowe, wykształcenie w służbie polowej, wykształcenie strzeleckie, przepisy i normy służby wewnętrznej, terenoznawstwo, polowa służba saperska, organizacja i dzieje wojska polskiego, gimnastyka, szermierka bagnetem, służba taborowa, czy nauka o higienie. Wysoką rangę szkoły potwierdzono nadając dowódcy szkoły prawa dowódcy pułku. Był nim ppłk Maryana Burzmiński, wcześniejszy zastępca dowódcy rezerwy oficerów w Krakowie.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Podane informacje niestety nie do końca są prawdziwe.
Istotnie, pierwszy kurs Szkoły (zaplanowany jako 8-tygodniowy) rozpoczął się 1 VII 1919. Jednak już rozkazem z 23 VII t.r. kurs przedłużono do 10 tygodni, a następnie, w związku z reorganizacją szkolenia podoficerów w obrębie DOGen., Szkołę dla Starszych Podoficerów Zawodowych Piechoty zlikwidowano i wcielono do baonu zapasowego 2 psp jako "normalną" szkołę podoficerską (rozkaz w tej sprawie wydano jeszcze w sierpniu 1919 r.).
W tej sytuacji oczywiście kolejne dwa planowane kursy nigdy nie miały miejsca.

Można jeszcze dodać, że adiutantem Szkoły był por. Kazimierz Południowski, instruktorami zaś m.in.: kpt. Edward Kańczucki, por. Aleksander Łukiewicz, por. Stanisław Kosiński i por. Romuald Smidowicz.
RRiKS