2006/06/07

Organizacja i obsada personalna sądownictwa wojskowego na 1924 rok

Przedstawiam organizację i obsada personalną sądownictwa wojskowego według stanu na 1924 rok. Dane zostały zrekonstruowane na podstawie Rocznika Oficerskiego.

...::: sądownictwo wojskowe 1924 :::...

Doradca prawny Dowództwa Floty

doradca: kpt.-por. Henryk Tomasz Broszkiewicz

referent: -

OKRĘG KORPUSU NR 1 (Warszawa)

Wojskowy Sąd Okręgowy I (Warszawa)

szef sądu: dr płk. Józef Daniec

sędziowie orzekający: ppłk. Ernest Artur Marschalko, ppłk. Paweł Kindelski, ppłk. Stefan Heydukowski

sędziowie śledczy dla spraw szczególnej wagi: ppłk. Stanisław Henryk Arnold Orski, mjr dr Konrad Józef Zieliński

sędziowie śledczy: mjr Kazimierz I Raczyński, mjr Henryk Karol Szwemberger, mjr Bolesław Doktorowicz-Hrebnicki, mjr Mieczysław Godlewski

pozostali oficerowie: kpt. Władysław Proniewicz, kpt. Władysław Pruszyński, kpt. Henryk I Rzewuski, kpt. Stanisław Niemirycz

sekretarz sądu: kpt. Kanc. Józef Erazm Wójcik

Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym I (Warszawa)

prokurator: ppłk Wojciech Henryk Wiktor Janczewski

podprokuratorzy: mjr Brunon Kupczyński, mjr Mieczysław Juljusz Grodzicki, kpt. Wilhelm Bronisław Morski, kpt. Władysław Koreywo

pozostali: kpt. Stefan Gałyński

Wojskowy Sąd Rejonowy Łomża

kierownik: mjr dr Kazimierz Stanisław Dobosz

pozostali: -

Wojskowy Sąd Rejonowy Modlin

kierownik: mjr Teofil Karol Maresch

pozostali: por. Władysław Trzeciecki

Wojskowy Sąd Rejonowy Warszawa

kierownik: kpt. Wiktor Szemioth

pozostali: kpt. Zygmunt II Zaborowski

OKRĘG KORPUSU NR 2 (Lublin)

Wojskowy Sąd Okręgowy II (Lublin)

szef sądu: płk dr Kazimierz Erazm Habura

sędziowie orzekający: ppłk Józef Kolankiewicz, ppłk Tadeusz Giziński

sędziowie śledczy dla spraw szczególnej wagi: -

sędziowie śledczy: mjr Władysław Smolka, mjr Wincenty Antoni Skrzywań, kpt. Ludwik Harasiewicz, kpt. Jan III Kamiński

pozostali oficerowie: kpt. Ludwik Haas, kpt. Dr Wiktor Aleksy Horodyski, kpt. Erwin Ludwik Bordolo, por. Zygmunt Hilary Staniszewski

sekretarz sądu: -

Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym II (Lublin)

prokurator: płk Artur Alfred Ganczarski

podprokuratorzy: mjr Stanisław Idzik, kpt. Dr Stanisław Bardzik, kpt. Tadeusz Franciszek Stanisław Mitraszewski

pozostali: -

Wojskowy Sąd Rejonowy Kowel

kierownik: vacat

pozostali: por. Kazimierz Mianowski

Wojskowy Sąd Rejonowy Lublin w Zamościu

kierownik: mjr Stanisław III Wróblewski

pozostali: por. dr Jan Kazimierz Wilk

Wojskowy Sąd Rejonowy Równe

kierownik: kpt. Ignacy Kraśniak

pozostali: -

OKRĘG KORPUSU NR 3 (Grodno)

Wojskowy Sąd Okręgowy III (Grodno)

szef sądu: płk Jan Lukas

sędziowie orzekający: mjr Józef Barszak

sędziowie śledczy dla spraw szczególnej wagi: -

sędziowie śledczy: mjr Franciszek Szatyński, mjr Aleksander Antoni Hatowski, kpt. Michał Łukaszewski

pozostali oficerowie: kpt. Leopold Broniewicz, kpt. Konstanty Peszyński, por. Aleksander Franciszek Lesisz, por. dr Jan II Serafin

sekretarz sądu: -

Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym III (Grodno)

prokurator: ppłk. Stanisław Bałuk

podprokuratorzy: mjr dr Alfred Kamieński, kpt. Józef Lax, kpt. Wieńczysław Chalecki

pozostali: kpt. Antoni Maksymilian Broszkiewicz

Wojskowy Sąd Rejonowy Grodno

kierownik: mjr Zygmunt Warszawski

pozostali: -

Wojskowy Sąd Rejonowy Lida

kierownik: kpt. Olgierd Niebieszczański

pozostali: -

Wojskowy Sąd Rejonowy Wilno

kierownik: mjr Antoni Doboszyński

pozostali: por. Józef Lilejko

OKRĘG KORPUSU NR 4 (Łódź)

Wojskowy Sąd Okręgowy IV (Łódź)

szef sądu: płk Edward Riedl

sędziowie orzekający: mjr Rudolf Quatter, mjr Józef Gralewski

sędziowie śledczy dla spraw szczególnej wagi: mjr Lucjan Korycki

sędziowie śledczy: mjr Tadeusz Masłowski, kpt. Władysław I Terlecki, kpt. Ludwik Żabiński

pozostali oficerowie: kpt. Antoni Owsionka, kpt. dr Tadeusz Porębski, kpt. Wincenty Jodłowski, kpt. Józef Mitowski, kpt. Jerzy Roch, kpt. Alojzy Smoła

sekretarz sądu:

Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym IV (Łódź)

prokurator: płk Edward Józef Saski

podprokuratorzy: mjr Włodzimierz Waszczyński, mjr Jerzy I Kowalewski, mjr dr Tadeusz Jaskólski

pozostali: -

Wojskowy Sąd Rejonowy Częstochowa

kierownik: kpt. dr Marian Zdzisław Bielecki

pozostali: -

Wojskowy Sąd Rejonowy Łódź

kierownik: kpt. Jan I Kawecki

pozostali: por. Mieczysław Brycki

Wojskowy Sąd Rejonowy Skierniewice w Kutnie

kierownik: kpt. Aleksander Bartosik

pozostali: -

OKRĘG KORPUSU NR 5 (Kraków)

Wojskowy Sąd Okręgowy V (Kraków)

szef sądu: płk dr Mieczysław Bielski

sędziowie orzekający: ppłk dr Feliks Szafrański, ppłk dr Juliusz Kappel

sędziowie śledczy dla spraw szczególnej wagi: ppłk dr Tadeusz Kazimierz Alojzy Jakubowski

sędziowie śledczy: mjr dr Mieczysław Skapski, mjr Władysław Florek, kpt. dr Józef Jan Król

pozostali oficerowie: kpt. dr Jacenty Raczek, kpt. dr Stanisław Klimaczek, kpt. Zenon Kamil Ślizowski, kpt. Alfred Wojciech Hausner, kpt. dr Stanisław Franciszek Menhard

sekretarz sądu: -

Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym V (Kraków)

prokurator: ppłk dr Aleksander Hiacynt Bartik

podprokuratorzy: ppłk. Eugeniusz Wolff, mjr dr Stanisław Cięciel, mjr dr Ignacy Nuckowski

pozostali: kpt. Juliusz Władysław Wanicki

Wojskowy Sąd Rejonowy Biała-Bielsko

kierownik: mjr Franciszek Wojciech Matuszek

pozostali:por. Wacław Bara

Wojskowy Sąd Rejonowy Katowice

kierownik: kpt. Jan Teodorowicz

pozostali: por. Jan I Krzyżanowski

Wojskowy Sąd Rejonowy Kraków

kierownik: mjr dr Roman Zdzisław Medwicz

pozostali: por. Władysław Antoni Skulski

OKRĘG KORPUSU NR 6 (Lwów)

Wojskowy Sąd Okręgowy VI (Lwów)

szef sądu: płk Stefan Bolesław Łukowski

sędziowie orzekający: ppłk dr Feliks Ludwik Godowski, ppłk Józef Prorok

sędziowie śledczy dla spraw szczególnej wagi: ppłk dr Marian Stampfl

sędziowie śledczy: mjr Kalikst Szymonowicz, mjr Wilhelm Maurycy Mazurkiewicz, mjr dr Jan Duczymiński, mjr dr Murycy Henryk Schlaffenberg

pozostali oficerowie: kpt. Aleksander Rudolf Pieniążek, kpt. Henryk Tournelle, kpt. Tadeusz Jan Borkowski, kpt. Zdzisław Aleksander Małaczyński, kpt. Rafał Ignacy Zabiegły

sekretarz sądu: -

Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym VI (Lwów)

prokurator: płk dr Józef Hecht

podprokuratorzy: ppłk dr Adam Karol Srokowski, mjr dr Mieczysław Skałkowski, mjr Karol Ludwik Müller

pozostali:kpt. Rafał Urzędowski

Wojskowy Sąd Rejonowy Lwów

kierownik: mjr Ignacy Smereczański

pozostali: -

Wojskowy Sąd Rejonowy Stanisławów

kierownik: mjr Jan Franciszek Krynicki

pozostali: por. dr Władysław Kaufman

Wojskowy Sąd Rejonowy Tarnopol

kierownik: kpt. Andrzej Pytel

pozostali: -

OKRĘG KORPUSU NR 7 (Poznań)

Wojskowy Sąd Okręgowy VII (Poznań)

szef sądu: płk dr Antoni Neusser

sędziowie orzekający: ppłk dr Adam Karol Kiełbiński, ppłk Julian Aleksander Eborowicz

sędziowie śledczy dla spraw szczególnej wagi: mjr Jan I Żabski

sędziowie śledczy: mr Jordan Seweryn Nieder, mjr Stanisław Bolesław Mikuliński, mjr dr Stanisław Szajner

pozostali oficerowie: kpt. Stanisław III Jarosz, kpt. dr Stefan Kotul, kpt Bohdan Zwinklewicz, kpt. Robert Taylor, por. Kazimierz Marian Czesław Döllinger

sekretarz sądu:

Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym VII (Poznań)

prokurator: płk Cezary Ludwik Piotrowski

podprokuratorzy: mjr Konstanty Lisowski, mjr dr Longin Wałęga

pozostali: kpt. dr Rudolf Platon Szust, kpt dr Marian Podbiera

Wojskowy Sąd Rejonowy Gniezno

kierownik: kpt. Julian Witold Zagórski

pozostali: por. Jan Madziara

Wojskowy Sąd Rejonowy Kalisz

kierownik: kpt.dr Michał Sydor

pozostali: kpt. Tadeusz Gorzkowski

Wojskowy Sąd Rejonowy Poznań

kierownik: mjr dr Stefan Podkomorski

pozostali: por. Władysław Paweł Pilecki

OKRĘG KORPUSU NR 8 (Toruń)

Wojskowy Sąd Okręgowy VIII (Toruń)

szef sądu: płk Władysław I Czechowicz

sędziowie orzekający: ppłk dr Tadeusz Hipolit Kisielewski, ppłk dr Karol Jan Skoczylas

sędziowie śledczy dla spraw szczególnej wagi: mjr Marian Aleksander Kornicki

sędziowie śledczy: mjr Feliks Lambert

pozostali oficerowie: kpt. Władysław II Różycki, kpt. Jan Stachnik, kpt. Piotr Jazłowiński, kpt. Karol Wirth, kpt. Roman I Kamiński, kpt. Stanisław Mazanowski

sekretarz sądu: -

Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym VIII (Toruń)

prokurator: płk Józef Zołoteńki

podprokuratorzy: mjr Ferdynand Kazimierz Zozuliński, kpt. Stanisław Rohm

pozostali: kpt. Marian Zaleski

Wojskowy Sąd Rejonowy Bydgoszcz

kierownik: mjr Zygmunt Romański

pozostali: -

Wojskowy Sąd Rejonowy Grudziądz

kierownik: mjr Karol Ludwik Sożyński

pozostali: kpt. Alfred Chrzan

Wojskowy Sąd Rejonowy Toruń

kierownik: mjr dr Michał Przywara

pozostali: -

OKRĘG KORPUSU NR 9 (Brześć n. Bugiem)

Wojskowy Sąd Okręgowy IX (Brześć n. Bugiem)

szef sądu: płk Edmund Kaczkowski

sędziowie orzekający: ppłk Józef Rajewicz, ppłk Jan Paweł Gordon

sędziowie śledczy dla spraw szczególnej wagi: mjr dr Leon Władysław Biegeleisen

sędziowie śledczy: kpt. Piotr Samowicz, kpt. Michał Michna

pozostali oficerowie: kpt. Wilhelm Fajertag, kpt. Bronisław Cholewo, por. Franciszek I Baran, por. Władysław Bukietyński, por. Stanisław I Kwieciński

sekretarz sądu: -

Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym IX (Brześć n. Bugiem)

prokurator: ppłk Stefan Kaczmarek

podprokuratorzy: mjr Tomasz Puszka-Milczyński, mjr Augustyn Nowotarski, kpt. Henryk Zapolski-Downar

pozostali: por. Emilian Moszyński

Wojskowy Sąd Rejonowy Brześć nad Bugiem

kierownik: kpt. dr Tadeusz Marian Wrześniowski

pozostali: por. Józef Wiśniowski

Wojskowy Sąd Rejonowy Siedlce

kierownik: kpt. Artur Saturnin Adam Wiśniewski

pozostali: -

Wojskowy Sąd Rejonowy Słonim

kierownik: kpt. Albin Znamirowski

pozostali: por. Roman Wieprzewski

OKRĘG KORPUSU NR 10 (Przemyśl)

Wojskowy Sąd Okręgowy X (Przemyśl)

szef sądu: płk Józef Harasymowicz

sędziowie orzekający: ppłk dr Adolf Sowilski, mjr dr Ludwik Tadeusz Rozwoda

sędziowie śledczy dla spraw szczególnej wagi: mjr dr Jan V Dąbrowski

sędziowie śledczy: mjr dr Witold Żebracki, mjr Władysław Płachta

pozostali oficerowie: kpt. Roman Burnatowicz, kpt. Kazimierz Biela, kpt. Stanisław Fried, kpt. Benedykt Michalski, kpt. Jan Stanisław Antoniewicz, kpt. Jan Róg, kpt. Adam Marian Szediwy

sekretarz sądu: -

Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym X (Przemyśl)

prokurator: ppłk Tadeusz Piątkiewicz

podprokuratorzy: mjr Józef Tesznar, kpt. Władysław Błuś, kpt. Władysław Józef Köhsling

pozostali: kpt. Ludwik Stanisław Łańcucki

Wojskowy Sąd Rejonowy Jarosław w Rzeszowie

kierownik: kpt. Władysław Demitrowski

pozostali: -

Wojskowy Sąd Rejonowy Kielce

kierownik: mjr. Wilhelm Rozdół

pozostali: -

Wojskowy Sąd Rejonowy Przemyśl

kierownik: mjr Józef Kraśniak

pozostali: -

Brak komentarzy: