2006/04/12

Gen bryg Aleksander Pik

Generał brygady Wojska Polskiego w korpusie sądowym. (Odz: OOP 3 kl.) Urodził się 10 maja 1973 w Łodzi. Ożeniony z Reginą Marszałek. Edukację odbierał w gimnazjum w Kaliszu i na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1896 roku. Jednak już wcześniej wstąpił do armii rosyjskiej. Służba wojskowa w armii rosyjskiej i polskiej wypełniła większość jego kariery zawodowej. Mimo to 1922 roku został zaopiniowany przez Józefa Piłsudskiego jako nieprzydatny w Armii. Z punktu widzenia czasu i w świetle dokonań gen Pika, ocena taka wydaje się być błędna.

+ Armia Rosyjska

* 1891 - 1902 - Pułk Dragonów

* 1902 - 1908 - korpus sądownictwa marynarki wojennej

* 1893 - ukończył Szkołę Kawalerii w Twerze

* 1908 - 1917 - szef Wydziału Ustawodawczego w Głównym zarządzie Sądownictwa Morskiego

Od czerwca 1917 pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości Rosji.

+ Wojsko Polskie

Do wojska polskiego wstąpił 20.XI.1918 w stopniu generała podporucznika.

* XII.1918 - dowódca 20 Pułku Piechoty

* I.1919 - VI.1924 - Szef Departamentu Wojskowo-Prawnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Naczelny Prokurator Wojskowy.

* VII.1924 - VI.1926 - prezes Najwyższego Sądu Wojskowego

* 30.IV.1927 - przejście w stan spoczynku

Od 1930 roku był adwokatem w Warszawie. Zmarł 20.X.1943 w Warszawie i został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim.

+ Awanse

* 1892 - podporucznik

* 1896 - sztabsrotmistrz

* 1915 - generał major

* 20.XI.1918 - generał podporucznik

* 1.VI.1919 - generał brygady

Brak komentarzy: