2006/03/16

Organizacja M.S.Wojsk. w latach 1921-1926

DEPARTAMENT I - PIECHOTY

- wydział piechoty

- wydział żandarmerii wojskowej

- wydział poborowy (od 9 sierpnia 1923)

- wydział wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego (od 10 listopada 1925)

DEPARTAMENT II - JAZDY

- wydział jazdy

- wydział wojsk taborowych

- wydział weterynaryjny

- wydział remontu (od 9 sierpnia 1923)

DEPARTAMENT III - ARTYLERII I SŁUŻB UZBROJENIA

- wydział artylerii

- wydział ogólnoorganizacyjny

- wydział broni

- wydział amunicji

- wydział chemiczno-gazowy

DEPARTAMENT IV - ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

- wydział ogólnoorganizacyjny

- wydział zaopatrzenia

- wydział aeronautyki

DEPARTAMENT V - INŻYNIERII I SAPERÓW (do 23 czerwca 1925)

- wydział ogólnoorganizacyjny

- wydział zaopatrzenia

- wydział techniczny

DEPARTAMNET V - WOJSK TECHNICZNYCH (od 23 czerwca 1925)

- wydział wojsk łączności

- wydział wojsk samochodowych

- wydział wojsk kolejowych

- wydział ogólnoorganizacyjny

- wydział zaopatrzenia

- wydział techniczny

DEPARTAMENT VI - WOJSK TECHNICZNYCH (do 23 czerwca 1925)

- wydział wojsk łączności

- wydział wojsk samochodowych

- wydział wojsk kolejowych

DEPARTAMENT VI - BUDOWNICTWA (od 23 czerwca 1925)

- wydział ogólny

- wydział budowy i utrzymania

- wydział rachunkowo-budżetowy

- wydział projektów

- samodzielny referat ewidencyjny

DEPARTAMENT VII - INTENDENTURY

- wydział ogólnoorganizacyjny (od września 1924 "ogólny")

- wydział żywnościowy

- wydział mundurowy

- wydział uposażenia

- wydział rachunkowo-budżetowy (od stycznia 1922)

- wydział administracyjno-transportowy (od czerwca 1922 do września 1924)

- wydział kwaterunkowy (od marca 1924)

- komisja żywnościowa

- komisja mundurowa

- komisja regulaminowa (od 1923) -> komisja przepisów służbowych

- samodzielny referat zaopatrzenia w materiały pędne i smary (od maja 1922)

DEPARTAMENT VIII - SANITARNY

- wydział ogólnoorganizacyjny

- wydział higieny i lecznictwa

DEPARTAMENT IX - SPRAWIEDLIWOŚCI - Organizacja zupełnie inna jak u Bohma (?)

- wydział organizacyjno-sądowy

- wydział więziennictwa

- wydział spraw karnych

DEPARTAMENT X - SPRAW POBOROWYCH (do 9 sierpnia 1923)

- wydział poborowy

- wydział remontu

DEPARTAMENT X - PRZEMYSŁU WOJENNEGO

- wydział ogólny

- wydział przemysłowy

- wydział techniczny

DEPARTAMENT SPRAW MORSKICH -> KIEROWNICTWO MARYNARKI WOJENNEJ

KURIA BISKUPIA

WYDZIAŁ WYZNAŃ NIEKATOLICKICH

Brak komentarzy: