2006/04/12

Gen. bryg. Edward Gruber

Edward Gruber - Generał brygady Wojska Polskiego w korpusie sądowym. Urodził się 16 sierpnia 1875 w Brodach. Edukację odbierał w gimnazjum we Lwowie i na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, który ukończył w 1899 roku. Po ukończeniu studiów pracował w Austro-Węgierskim sądownictwie jako prokurator.

+ Służba w wojsku

* 1898 - służba zasadnicza w armii Austro-Węgierskiej

* 1914 - 1918 - powołany do wojska służy przez cały okres wojny jako sędzia w sądach polowych armii Austro-Węgierskiej

* III.1919 - 5.I.1922 - szef wydziału w Departamencie Wojskowo-Prawnym Ministerstwa Spraw Wojskowych.

* VI.1920 - 1925 - p.o. prokuratora, a następnie prokurator Najwyższego Sądu Wojskowego

* 5.I.1922 - 25.I.1925 - wykładowca Wyższej Szkoły Wojennej

* wiosna 1925 - V.1926 - Szef Departamentu Wojskowo-Prawnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Naczelny Prokurator Wojskowy.

* V.1926 - przejście w stan spoczynku po przewrocie majowym

Po przejściu w stan spoczynku praktykował jako adwokat w Warszawie. Zmarł 19.X.1945 w Warszawie, gdzie został pochowany na cementarzu na Powązkach.
W części publikacji błędnie przypisuje mu się prezesowanie Polskiej Kasie Oszczędności. Prezesem PKO był Henryk Gruber.

+ Awanse

* 1989 - podporucznik rezerwy sądownictwa wojskowego

* 1919 - major

* VI.1920 - pułkownik

* 10.VII.1923 - generał brygady

+ Ordery i odznaczenia

* Order Odrodzenia Polski 3 klasy

* Krzyż Walecznych

Brak komentarzy: