2006/04/12

Gen. bryg. Kamil Seyfried

Kamil Jan Seyfried - generał brygady Wojska Polskiego w korpusie sądowym. Doktor nauk prawnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Urodził się 2 stycznia 1872 we Lwowie. Pochodził z rodziny oficera austriackiego Kamila Dominika Seyfrieda i Aurelii Seyfried z domu Heidrich. Ożeniony z Hildegardą Hintergruber. Miał syna Kamila, urodzonego w 1906.

Edukację odbierał w IV gimnazjum we Lwowie i na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, który ukończył w 1897 roku. Na wydziale zainicjował utworzenie Towarzystwa Filomatów, któremu przewodniczył. Pierwszy magister japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z 1931 roku. (zarazem jedyny przed 1939 rokiem) Wraz z ukończeniem studiów, wstąpił do amrii austriackiej.

+ Armia Austriacka

* 1894 - 11 Pułk Artylerii

* 1897 - 1913 - audytor w Sądzie Garnizonowym w Czerniowicach, 30 Pułku Piechoty, 17 Pułku Piechoty, 10 Pułku Piechoty

* V.1913 - VIII.1914 - audytor Sądu Garnizonowego, a zarazem Sądu Dywizyjnego w Przemyślu

* VIII.1914 - 1915 - kierownik Sądu Polowego twierdzy Przemyśl

* 1915 - 3.V.1918 - w niewoli rosyjskiej

+ Wojsko Polskie

Po ucieczce z niewoli wstąpił do Wojska Polskiego.

* 22.XI.1918 - V.1919 - kierownik Sądu Polowego we Lwowie; uczestnik obrony Lwowa

* V.1919 - I.1922 - szef Wojskowego Sądu Okrędowego w Lublinie

* I.1922 - VI.1924 - sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego

* VI.1924 - 30.IV.1925 - Szef Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych

* 30.VI.1925 - przejście w stan spoczynku

W wojsku wysoko oceniany. Po przejściu w stan spoczynku, do 1939 roku, Kamil Seyfried praktykował w Warszawie jako adwokat i obrońca wojskowy. Po 1926 także kierownik administracji Funduszu Kwaterunku Wojskowego. Doświadczenie to pozwoliło mu po wojnie zatrudnić się w warszawskiej administracji mieszkaniowej. Zmarł 12.IV.1960 i został pochowany na cmentarzu na Powązkach.

+ Awanse

* 1896 - podporucznik

* 1897 - porucznik

* 1897 - kapitan

* 1919 - major

* 1922 - zweryfikowany w stopniu generała brygady ze starszeństwem od 1.VI.1919

Brak komentarzy: