2006/03/27

Uzdrowienie stosunków etycznych wśród oficerów

Wygrzebałem przypadkiem w notatkach takie oto pismo, które leży w CAW. Bardzo możliwe, że pominąłem co nudniejsze kawałki. Szczególnie polecam punkt trzeci.

Pismo jest datowane na 2 września 1924 roku. A wszystko działo się w DOK Toruń.

L.Dz.6355/Og.pers.pf. Sprawa uzdrowienia stosunków etycznych wśród oficerów.

1) Niedopuszczalne są bójki i wyzwiska między oficerami. Szczególnie gdy są one efektem upojenia alkoholowego. Należy pouczyć oficerów o prawidłowym zachowaniu.

2) Przy wyrokowaniu wyroków oficerskich nie można brać pod uwagę interes koleżeński czy jednostki, a także inne względy poboczne jak litość. Niestety sprawowanie funkcji sędziów honorowych często jeszcze szwankuje. Większość sądów honorowych popełnia kardynalne błędy proceduralne świadczące o nieznajomości podstawowych przepisów. Wiele jednostek nie ma pojęcia o czci dżentelmena. Okresowe w tym względzie bierności są tym jaskrawsze, że z drugiej strony przedmiotem postępowania honorowego są często sprawy, które wpływają li tylko z pobudek fałszywej ambicji i drobnych nieporozumień koleżeńskich.

3) Ponadto jeszcze jedne smutny wypadek musze tu zanotować w związku z notatką, jaka ukazała się w tutejszej prasie codziennej. Oto oficerowie, którzy tak skarżą się na ciężkie warunki materialne, pozwalają sobie przecież na libacje alkoholowe w najdroższych lokalach publicznych. W stanie nietrzeźwym zapominają się tak dalece, że tańczą w kabaretach, a nawet popisują się na estradzie grą na fortepianie i śpiewem w językach naszych wrogów, ku uciesze rządnego sensacji półświatka, a słusznemu zgorszeniu uczciwie czuwających obywateli.

4) W związku z tym nakazuję:

a) Za każdy wybryk którego dopuszczą się oficerowie pod wpływem alkoholu, a który nie nadaje się do traktowania przez sąd karny, karze właściwy dowódca, względnie komendant garnizonu, surowym wymiarem kary dyscyplinarnej i przekazuje sprawę do sądu honorowego.

b) Do lokalu w którym będzie miało miejsce niestosowne zachowanie się oficerów, zakazać wstępu osobom wojskowym co najmniej na okres 2 tygodni.

c) O każdym gorszącym zachowaniu się oficerów meldować niezwłocznie do DOK.

d) Ponadto polecam wszystkim dowódcom komendantom i kierownikom zarządzić specjalne wykłady i dyskusje celem ostatecznego zaznajomienia wszystkich oficerów z przepisami statutu O.S.H. oraz treścią rozkazu niniejszego, pouczając ich w duchu powyższym, jako też rozkazu tajnego DOK nr 71/23 pkt.1 ust.II.

Brak komentarzy: