2006/08/05

Oficerska Szkoła Artylerii nr 1

Szkoła ta została utworzona 5 lipca 1944 w Chełmnie Lubelskim rozkazem dowódcy pierwszej Armii Polskiej w ZSRR nr. 00130 z 5.7.1944 roku. Przed rozpoczęciem działalności musiał nastąpić szereg zdarzeń organizacyjnych. Początkowo rolę szkoły pełniła samodzielna polska bateria przy 3 Leningradzkiej Szkole Artylerii. (Szkoła ta mieściła się w Kostromie, a jej dowódcą był lejtnant Uspieński) W kwietniu tego samego roku przeniesiono ją do Riazania, gdzie weszła w skład Centralnej Szkoły Podchorążych jaden z dywizjonów. Jego dowódcą był mjr. Charłamow; z-cą do spraw polityczno wychowawczych kpt. Czubryka. W lipcu wyłączono ze składu szkoły dywizjon i przeniesiono do Nowogrodu Wołyńskiego. Decyzja uległa jednak zmianie i jako ostateczną lokalizację szkoły ustalono Chełmno Lubelskie. Utworzoną tam Oficerską Szkołą Artylerii dowodził pułkownik Artur Hulej. Zastępcą do spraw liniowych był podpułkownik Laszko, a dyrektorem nauk pułkownik Ickowicz zastąpiony z czasem przez podpułkownika Łoźińskiego. 6.5.1945 ze względu na utworzenie się OSA nr 2 stanowisko dowódcy szkoły objął generał brygady Nałęcz-Głębicki, a następnie generał brygady Włodzimierz Kierp. Ustalony na 572 wojskowych, 1500 podchorążych i 56 cywilów stan osobowy szkoły został uzupełniony w sierpniu 1944. Schemat organizacyjny szkoły przedstawiał się w następujący sposób.

* Dowództwo OSA nr 1 1 dywizjon

o 1 bateria artylerii lekkiej

o 2 bateria artylerii lekkiej

o 3 bateria artylerii lekkiej

* 2 dywizjon

o 1 bateria artylerii lekkiej

o 2 bateria artylerii lekkiej

o 3 bateria artylerii lekkiej

* 3 dywizjon

o 1 bateria artylerii ciężkiej

o 2 bateria artylerii ciężkiej

o 3 bateria artylerii ciężkiej

* 4 dywizjon

o 1 bateria moździerzy

o 2 bateria moździerzy

o 3 bateria moździerzy

o 4 bateria moździerzy

o 5 bateria moździerzy

o 6 bateria moździerzy

o 7 bateria moździerzy

o 8 bateria moździerzy

o 9 bateria dział przeciwpancernych

o 10 bateria artylerii przeciwlotniczej

* pododdział pomocniczy

* pododdział obsługi

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Miejscowość, w której utworzono Oficerską Szkołę Artylerii nr 1 był Chełm Lubelski, a nie Chełmno Lubelskie.