2006/04/19

Centralny Kurs Majstrów Podkuwaczy


Centralny Kurs Majstrów Podkuwaczy był to 6-miesięczny kurs przy Szkole Podoficerów Zawodowych Służby Weterynaryjnej w Warszawie. Przeznaczony był dla podoficerów, kandydatów na zawodowych majstrów podkuwaczy. Na poszczególne kursy przymowano około 60 kandydatów. Pochodzili oni ze wszystkich broni i służb, ze szczególnym uwzględnieniem kawalerii i służby taborów. Absolwenci kursu, po złożeniu egzaminu, nabywali państwowe upawnienia zawodowe przewidziane dla osób trudniących się zawodowo kuciem koni.

Kursanci tworzyli osobną kompanię Szkoły Podoficerów Zawodowych Służby Weterynaryjnej. Jej dowódcą był kpt. E. Łukasiewicz. Wśród wykładowców kursu należy wymienić jeszcze por. W. Cebrowskiego

Kierownikiem kursów był majster podkuwacz major Stanisław Dowigałło

Brak komentarzy: