2006/03/16

Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa

12 lipca 1926 przemianowano Oficerską Szkołę Lotniczą na Centralną Szkołę Podoficerów Lotnictwa. Następnie zostaje połączona z Centralną Szkołą Mechaników Lotniczych i przemianowana na Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa. ( jedno, ze źródeł podaje, że dopiero w 1928 zmieniono nazwę OSL na Szkołę Podchorążych Lotnictwa i przeniesiono ją do Dęblina w ramach Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa) Istnieje problem z ustaleniem pierwszego dowódcy szkoły. Jedno ze źródeł podaje, że był nim ppłk. Kieżun, a następnie płk. Borejsza. Drugie źródło wymienia tylko płk. Boreyszę ( odmienna pisownia nazwiska zachowana z tak jak w źródłach ). Bez wątpienia jednak po płk. Borejszy ( ew. Boreyszy ) na stanowisko dowódcy nastąpił ppłk. Prauss.

Pierwotnie Centrum dzieliło się na dwie eskadry, szkolną i techniczną. Przy Centrum działała także Centralna Szkoła Mechaników Lotniczych. Ciekawostką jest system szkolenia przyjęty w centrum. Kandydat na pilota pozostawał na kursie w zależności od swoich umiejętności. Szkołę opuszczał wraz ze zdobyciem stosownych umiejętności. Nie mniej jednak czas nauki nie mógł trwać krócej niż 6 miesięcy, ani dłużej niż 12. W 1928 przeprowadzono reorganizację Centrum. Tak powstała Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich i Techniczna Szkoła Podchorążych.

Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich dzieliła się na trzy klasy. Mechaników samolotowych, radiotechników ( przemianowanej później na radiomechaników ) i fotografów. Szkoła przyjmowała uczniów w wieku nie mniejszym niż 16 lat, na okres trzyletni. Ciekawostka jest, że świadectwa szkolne musiały być podpisane także przez opiekunów prawnych ucznia.

Techniczna Szkoła Podchorążych została utworzona z Centralnej Szkoły Mechaników Lotniczych. Szkoliła także w trybie trzyletniego kursu. Do szkoły byli przyjmowani kandydaci na oficerów technicznych. Ukończenie szkoły nie dawało jednak pełnego dyplomu inżyniera lotniczego.

Na początku 1939 wobec napiętej sytuacji politycznej przeniesiono Centrum do Krosna.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

bardzo dobry artykuł , czy jest gdzieś lista absolwentów albo ich losy- przydziały do jednostek , wojna itd - proszę o informacje anroman@poczta.onet.pl