2007/02/25

Wojskowy Sąd Okręgowy IV

Wojskowy Sąd Okręgowy IV został utworzony w 1921 roku w Łodzi. Mieścił się przy ulicy Moniuszki 2. Był sądem wojskowym drugiej instancji, właściwym miejscowo dla obszaru Okręgu Korpusu nr IV. Oficerowie sądu pełnili takie stanowiska jak Szefa Sądu, sędziów orzekających, sędziów śledczych dla spraw szczególnej wagi, sędziów śledczych, czy sekretarza sądu. Dą sądu przydzielani byli także oficerowie korpusu sądowego bez funkcji sądowych.

== Szefowie Sądu ==
* płk Edward Riedl 1921-1924
* płk Alfred Ganczarski 1924
* płk Stanisław Dobrowolski 1925-1929
* płk Stanisław Orski 1930-1931
* ppłk Stanisław Wróblewski 1931-1935
* ppłk Tadeusz Matysek 1935-1939

== Skład sądu w 1924 roku ==
* szef sądu
** płk Edward Riedl
** płk Alfred Ganczarski
* sędziowie orzekający
** mjr Rudolf Quatter
** mjr Józef Gralewski
* sędziowie śledczy dla spraw szczególnej wagi
** mjr Lucjan Korycki
* sędziowie śledczy
** mjr Tadeusz Masłowski
** kpt. Władysław I Terlecki
** kpt. Ludwik Żabiński
*pozostali oficerowie
** kpt. Antoni Owsionka
** kpt. dr Tadeusz Porębski
** kpt. Wincenty Jodłowski
** kpt. Józef Mitowski
** kpt. Jerzy Roch
** kpt. Alojzy Smoła

== Bibliografia ==
* W. Jarno, Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918-1939, Łódź 2001
* Rocznik Oficerski Wojska Polskiego 1924, Warszawa 1924

Brak komentarzy: